Kwaliteit

 

De aandacht voor kwaliteit is een continue proces. Met de snelle ontwikkelingen in de mondzorg verandert ook het kwaliteitsbegrip. De sterker wordende maatschappelijk roep om transparantie vraagt van ons dat wij beter laten zien wat de zorg die we leveren precies inhoudt.

Cliëntgerichtheid
De wensen en behoeften van cliënt staan centraal.

Tijdigheid
Het voorkomen van onnodige wachttijden en het waarborgen van continuïteit van de zorg. U moet tijdig terecht kunnen voor bv. een periodieke controle maar ook voor hulp bij spoedeisende klachten. Ons oproepsysteem helpt u te attenderen op de periodieke controle. Eén van onze doelstellingen is dat alle kinderen vanaf 2 jaar regelmatig de tandarts of mondhygiënist bezoeken.

Veiligheid
Om zowel medewerkers als cliënten te beschermen tegen infecties hanteren we de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. Een andere veiligheidsmaatregel is het verminderen van het risico op onnodige blootstelling aan röntgenstralen. Zowel voor cliënten als medewerkers.

Effectiviteit
Het verlenen van effectieve zorg door het naleven van de professionele standaard. Dat betekent: gedegen opleiding, voldoende werkervaring, naleving van gedragsregels en praktijkrichtlijnen en deelname aan kwaliteit bevorderende activiteiten zoals bv. bij- en nascholing.

Efficiency
Behelst het zo efficiënt mogelijk omgaan met de zorgcapaciteit. Alleen die verrichtingen uitvoeren die nodig zijn. Het nauwkeurig bijhouden van een patiëntendossier. De zorg wordt verleend door de medewerker die het best voorzien is van de, bij de zorg, benodigde kennis en ervaring.

Toegankelijkheid
We maken ons sterk voor het toegankelijk maken en houden van onze zorg, zonder belemmeringen.

error: Content is protected !!