Klachtenregeling

 

Gelukkig zijn de meeste patiënten zeer tevreden met ons. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat de door ons geleverde zorg niet aan uw verwachtingen heeft voldaan.

Praat met ons.

Vraag om een verhelderend gesprek, dit kan mondeling in een apart (gratis) consult en/of telefonisch of per email.  Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en wij kunnen u uitleggen waarom we op een bepaalde manier hebben gehandeld. Bovendien is het voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit? 

Dan kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Bureau klachtbehandeling. Het Bureau Klachtbehandeling is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT). Klik voor meer informatie op onderstaande link:

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/wat-als-je-niet-tevreden-bent

error: Content is protected !!