Disclaimer

 

Algemene informatie

De gegevens op de websites van Tandartspraktijk Eikesingel zijn alleen bedoeld om algemene informatie te geven over Tandartspraktijk Eikesingel. Tandartspraktijk Eikesingel spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de websites rust een auteursrecht van Tandartspraktijk Eikesingel. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks

Tandartspraktijk Eikesingel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Privacystatement

Tandartspraktijk Eikesingel respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie of inschrijving.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Tandartspraktijk Eikesingel is voor uw eigen rekening en risico. Tandartspraktijk Eikesingel sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandheelkundige adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult.

Toegang

Tandartspraktijk Eikesingel behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

error: Content is protected !!